Tłumaczenia 2017-08-25T20:24:42+00:00

Tłumaczenia zwykłe

Z uwagi na wykształcenie, jak i doświadczenie wspólników (r.pr. Izabela Konopacka, absolwentka wydziału filologii angielskiej oraz założycielka szkoły Legal English in Practice, adw. Łukasz Stępkowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego (TP/32/17), posiadacz certyfikatów językowych Cambridge ESOL CPE i ILEC, pass with merit), świadczymy usługi tłumaczeniowe dla naszych klientów w sposób zgodny z profesjonalnym charakterem naszej działalności, terminowy i rzetelny.

Specjalizujemy się w tekstach prawniczych, w tym prawniczych ponadnarodowych, a także tekstach naukowych. W zakresie przekładu prawniczego współpracujemy z wieloma renomowanymi kancelariami na lokalnym rynku. Reprezentujemy naszych klientów (zarówno w kraju jak i zagranicą) w negocjacjach w języku angielskim dotyczących umów i ugód. Opiniujemy umowy sporządzone w języku angielskim pod kątem zgodności z polskim prawem lub celem identyfikacji potencjalnego ryzyka dla danej strony umowy.

Przykładami tłumaczonych przez nas dokumentów są:

  • umowy i ogólne warunki umów,
  • teksty naukowe (np. artykuły naukowe punktowane),
  • pisma procesowe w postępowaniach przed organami i sądami ponadnarodowymi (np. wywodzone przed EUIPO albo ETPCz),
  • pisma przedprocesowe w kontekście transgranicznym (np. wezwania do zapłaty),
  • dokumentacje i opisy techniczne osobne albo włączane lub załączane do umów,
  • pisma i teksty handlowe (np. zapytania ofertowe albo informacyjne – RFI).

Tłumaczenia przysięgłe

Kancelaria zapewnia możliwość uzyskania tłumaczeń przysięgłych, wykonywanych przez adw. Łukasza Stępkowskiego, który jest zarazem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, zarejestrowanym przez Ministra Sprawiedliwości na liście tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/32/17. Tłumaczenia przysięgłe obejmują tłumaczenia pisemne i ustne.