Loading...
O nas 2017-09-08T11:06:54+00:00

Kancelaria Law and Legal
została założona przez radcę prawnego Izabelę Konopacką
oraz adwokata Łukasza Stępkowskiego
jako odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku
transgranicznych usług prawnych.

r.pr. Izabela Konopacka

Absolwentka Wydział Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (t.j. „common law”), a także prawem Unii Europejskiej.

Ukończyła następujące kursy i szkolenia w tym zakresie:

 • w 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem kurs z zakresu prawa Common Law na University of London,
 • w 2015 r. uczestniczyła w szkoleniu zagranicznym KRRP z występowania przed sądami Unii Europejskiej t.j. Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
 • w 2015 r. uzyskała certyfikat z Advocacy Skills ( szkolenie metodą Hampel z argumentacji prawniczej) przyznany przez the Court College of Advocacy w Londynie,
 • w 2016 r. uczestniczyła jako pierwszy zagraniczny prawnik w szkoleniu z Advocacy Slills dla trenerów na zaproszenie the Gray’s Inn w Londynie,
 • w 2017 r. uzyskała certyfikat Academy of European Law w Trewirze z występowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Założycielka szkoły językowej dla prawników: „Legal English in Practice”, w ramach której od 2006 r. prowadzi zajęcia z legal English dla radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Od 2009 r. współpracownik renomowanych kancelarii w zakresie obsługi prawnej podmiotów anglojęzycznych. Jako radca prawny od kilku lat zajmuje się sprawami transgranicznymi – doradza polskim obywatelom, a także reprezentuje ich w jurysdykcji angielskiej. Współpracuje na stałe z prawnikami (tj. solicitors) zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii w zakresie prawa handlowego ( w tym o stwierdzenie wykonalności wyroków polskich sądów), rodzinnego (rozwody, podział majątku) jak i dochodzenia roszczeń (Europejski Nakaz Zapłaty). Posiada także doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z tytułu wypadków, które miały miejsce na obszarze objętym jurysdykcją sądów angielskich.

Świadczy usługi konsultingowe polskim przedsiębiorcom rozszerzającym działalność na obszar Wielkiej Brytanii (zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym spółek kapitałowych w Wielkiej Brytanii).

W ramach swojej praktyki jako radca prawny reprezentowała wielokrotnie polskich przedsiębiorców w negocjacjach umów transgranicznych oraz w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Współpracuje z uznaną Kancelarią Rzecznika Patentowego.

Poza wszystkim posiada także portfolio t.zw. zwykłych spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego t.j. spraw rodzinnych, o eksmisję, niewłaściwe wykonanie umowy, spadkowych i gospodarczych.

Obecnie pracuje nad doktoratem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.

Autorka licznych publikacji z zakresu common law, Nowych Technologii i prawa mody w prasie branżowej.

Przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy Federacji Adwokatur Europejskich.

adw. Łukasz Stępkowski

Adw. Łukasz Stępkowski jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa Unii Europejskiej, a także był prelegentem na ponad dwudziestu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim albo międzynarodowym. Adw. Łukasz Stępkowski jest wykładowcą i doktorantem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr i prowadzi na owym Wydziale zajęcia w języku angielskim dla studentów, zazwyczaj z przedmiotów Introduction to EU State Aid Law oraz Antitrust Law. Temat pracy doktorskiej adw. Łukasza Stępkowskiego to „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”.

Adw. Łukasz Stępkowski jest również kierownikiem grantu naukowego pt. „Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w projekcie Preludium 9.
Z wykazem publikacji można zapoznać się pod adresem https://prawo.uni.wroc.pl/user/13256. Adw. Łukasz Stępkowski jest również czynnym zawodowo tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (nr wpisu TP/32/17).

Przykładowe publikacje dostępne on-line:

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/36/pdf/94.pdf
http://www.kul.pl/review-of-comparative-law-vol-25-no-2-2016,art_69527.html
https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3112

Świadczymy usługi prawne dla klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych, których sprawy dotyczą prawa obcego (w tym szczególnie prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dalej w uproszczeniu ‘prawo angielskie’) lub prawa Unii Europejskiej.

Podejmujemy się spraw nietypowych, wymagających znajomości zarówno prawa obcego, regulacji UE jak i wiedzy prawniczej z obszaru jurysdykcji sądów polskich.

Zapewniamy pomoc prawną zarówno na etapie pozasądowym (stała obsługa przedsiębiorstw) jak i na etapie sądowym.

Pomimo, iż naukowo i zawodowo zajmujemy się mało poznanymi działami prawa – czyli prawem mody i prawem pomocy publicznej (pomocy państwa) – to prowadzimy również tzw. „zwykle sprawy” z następujących dziedzin prawa polskiego:
 • prawo cywilne (w tym rodzinne)-rozwody, alimenty, podział majątku, opieka nad dzieckiem.
  Uwaga! Dochodzimy roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających zagranicą.
 • prawo administracyjne (w tym podatkowe),
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo ochrony konkurencji, w tym prawo antymonopolowe,
 • prawo karne gospodarcze i skarbowe.
W zakresie prawa obcego i ponadnarodowego zajmujemy się w szczególności:
 • prawem UE, w szczególności zaś prawem pomocy publicznej (pomocy państwa, w tym pomocą de minimis),
 • prawem mody w jego części ponadnarodowej,
 • prawem angielskim, w tym angielskim prawem spółek,
 • transgranicznym dochodzeniem roszczeń na rzecz przedsiębiorstw.