Law 2019-04-29T16:44:40+00:00

Project Description

Odszkodowania na terenie UE

Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń we wszystkich krajach UE. Współpracujemy z kancelariami z większości jurysdykcji UE.

Międzynarodowe Prawo Rodzinne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie roszczeń alimentacyjnych na terenie UE, a także  prowadzimy sprawy  z zakresu prawa rodzinnego w tym  opieki  nad dziećmi, spraw rozwodowych i o podział majątku, a także na podstawie Konwencji Haskiej.

Prawo Konkurencji

Zapewniamy usługi konsultingowe z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz  zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed UOKiK oraz sądami powszechnymi, a także przed Trybunałem Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Prawo Karno-skarbowe

Z uwagi na ingerencję prawa karnego w obszary prawa gospodarczego świadczymy pomoc prawną także w obszarze prawa karnego i gospodarczego. Nasze doświadczenie umożliwia pełną analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

Prawo Pomocy Publicznej

Prawo Własności Intelektualnej

Zarówno doświadczenie zawodowe w sektorze  Fashion (stanowiska kierownicze w jednej z największych spółek na świecie – Inditex Group oraz skandynawskiej spółce KappAhl),  jak i  zainteresowania naukowe radcy prawnego Izabeli Konopackiej (praca nad  doktoratem: “Prawo mody w regulacjach Unii Europejskiej”) pozwala na zapewnienie pomocy prawnej w zakresie roszczeń związanych z bezprawnym naruszeniem praw własności intelektualnej  przez osoby trzecie,  w tym w sprawach dotyczących m.in.używania znaków towarowych myląco podobnych do znaków zarejestrowanych,bezprawnego wykorzystania patentów i wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych,bezprawnego użycia znaków towarowych na podrobionych produktach,naruszania praw do znaków renomowanych, naśladownictwa produktów i nieuczciwej reklamy.
Kancelaria współpracuje z doświadczonym rzecznikiem patentowym, stąd oferujemy pomoc w rejestracji znaków towarów i zgłaszaniu patentów objętych ochroną zarówno z zakresu jednej, jak I kilku  jurysdykcji  (EUIPO).
Artykuły z obszaru PRAWA MODY / FASHION LAW dostępne są na naszym blogu.

Transgraniczne dochodzenie roszczeń na rzecz przedsiębiorstw w przypadku opóźnień w zapłacie lub braku zapłaty przez zagranicznych kontrahentów.

Prawo spółek

Zarówno kawlifikacje  jak  i doświadczenie partnerów umożliwiają świadczenie pomocy prawnej na rzecz
podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym w zakresie:
•    tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
•     zawierania umów między wspólnikami i akcjonariuszami, sporów między wspólnikami i akcjonariuszami,
•    bieżącej obsługi korporacyjnej w tym obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
•    likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
•    reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
•     reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych.

Obydwoje partnerzy posiadają doświadczenie zarówno  w zakresie rejestracji  spółek na terenie Wielkiej Brytanii jak i doradztwa  organom spółek mających siedzibę w Wielkiej Brytanii oraz oddział lub przedstawicielstwo w Polsce.
Wspólnicy reprezentowali klientów w sporach między udziałowcami czy członakmi zarządu takich spółek, a spółką.

Prawo Pracy

Doradzamy w zakresie prawa pracy w aspekcie polskim i unijnym. Zajmujemy się ubezpieczeniami społecznym.i Prowadzimy także spory sądowe z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.