r.pr. Izabela Konopacka 2019-04-29T16:44:40+00:00

Project Description

Absolwentka Wydział Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (t.j. „common law”), a także prawem Unii Europejskiej.

Ukończyła następujące kursy i szkolenia w tym zakresie:

  • w 2013 r. ukończyła z wyróżnieniem kurs z zakresu prawa Common Law na University of London,
  • w 2015 r. uczestniczyła w szkoleniu zagranicznym KRRP z występowania przed sądami Unii Europejskiej t.j. Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
  • w 2015 r. uzyskała certyfikat z Advocacy Skills ( szkolenie metodą Hampel z argumentacji prawniczej) przyznany przez the Court College of Advocacy w Londynie,
  • w 2016 r. uczestniczyła jako pierwszy zagraniczny prawnik w szkoleniu z Advocacy Slills dla trenerów na zaproszenie the Gray’s Inn w Londynie,
  • w 2017 r. uzyskała certyfikat Academy of European Law w Trewirze z występowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Założycielka szkoły językowej dla prawników: „Legal English in Practice”, w ramach której od 2006 r. prowadzi zajęcia z legal English dla radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Od 2009 r. współpracownik renomowanych kancelarii w zakresie obsługi prawnej podmiotów anglojęzycznych. Jako radca prawny od kilku lat zajmuje się sprawami transgranicznymi – doradza polskim obywatelom, a także reprezentuje ich w jurysdykcji angielskiej. Współpracuje na stałe z prawnikami (tj. solicitors) zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii w zakresie prawa handlowego ( w tym o stwierdzenie wykonalności wyroków polskich sądów), rodzinnego (rozwody, podział majątku) jak i dochodzenia roszczeń (Europejski Nakaz Zapłaty). Posiada także doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z tytułu wypadków, które miały miejsce na obszarze objętym jurysdykcją sądów angielskich.

Świadczy usługi konsultingowe polskim przedsiębiorcom rozszerzającym działalność na obszar Wielkiej Brytanii (zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w tym spółek kapitałowych w Wielkiej Brytanii).

W ramach swojej praktyki jako radca prawny reprezentowała wielokrotnie polskich przedsiębiorców w negocjacjach umów transgranicznych oraz w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Współpracuje z uznaną Kancelarią Rzecznika Patentowego.

Poza wszystkim posiada także portfolio t.zw. zwykłych spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego t.j. spraw rodzinnych, o eksmisję, niewłaściwe wykonanie umowy, spadkowych i gospodarczych.

Obecnie pracuje nad doktoratem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski.

Autorka licznych publikacji z zakresu common law, Nowych Technologii i prawa mody w prasie branżowej.

Przewodnicząca Komisji Nowych Technologii przy Federacji Adwokatur Europejskich.