Legal 2019-04-29T16:44:40+00:00

Project Description

Wspólnicy kancelarii, z uwagi na wykształcenie, jak i doświadczenie (r.pr. Izabela Konopacka, absolwentka wydziału filologii angielskiej oraz założycielka szkoły Legal English in Practice, adw. Łukasz Stępkowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego (TP/32/17) i wykładowca w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, świadczą usługi tłumaczeniowe dla swoich klientów zarówno w zakresie tłumaczeń zwykłych jak i uwierzytelnionych w sposób zgodny z profesjonalnym charakterem swojej działalności, terminowy i rzetelny.

Specjalizacja wspólników obejmuje teksty prawnicze, w tym prawnicze ponadnarodowe, a także teksty naukowe. W zakresie przekładu prawniczego wspólnicy kancelarii współpracują  z wieloma renomowanymi kancelariami na lokalnym rynku. Kancelaria zapewnia także reprezentację swoim klientom (zarówno w kraju jak i zagranicą) w negocjacjach w języku angielskim dotyczących umów i ugód oraz opiniowanie umów sporządzanych w języku angielskim pod kątem zgodności z polskim prawem lub celem identyfikacji potencjalnego ryzyka dla danej strony umowy.

Kancelaria organizuje także szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, instytucjom, pracownikom działów prawnych  w formie wykładów, seminariów i warsztatów z zakresu:

  1. prawa Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności („Europejska Konwencja Praw Człowieka”),
  2. transgranicznego dochodzenia roszczeń, w tym postępowań w przedmiocie Europejskiego Nakazu Zapłaty, Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oraz Europejskiego Postępowania w sprawie Drobnych Roszczeń,
  3. Prawniczego języka angielskiego, w tym w przedmiocie sporządzania umów w języku angielskim, terminologii prawniczej oraz częstych błędów w angielsko-polskim i polsko-angielskim przekładzie prawniczym,
  4. Advocacy Skills, tj. pochodzącej z brytyjskiego systemu prawnego metodyki i techniki argumentacji i prowadzenia sporu sądowego, nauczanej tzw. metodą Hampel,
  5. Prawa mody – prowadzi r. pr. Izabela Konopacka,
  6. Prawa pomocy państwa (pomocy publicznej) – prowadzi adw. Łukasz Stępkowski,
  7. Elementów prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w szczególności w zakresie prawa spółek (companies and parterships).

 

Założeniem organizowanych przez nas spotkań jest przedstawienie w sposób praktyczny problematyki danego zagadnienia, w tym zaproponowanie rozwiązania oraz wskazanie, jak zminimalizować ewentualne ryzyka prawne.