Nauka 2017-04-24T11:01:48+00:00

Działalność naukowa

R. pr. Izabela Konopacka ….

Adw. Łukasz Stępkowski jest autorem kilkunastu artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa Unii Europejskiej, a także prelegentem na ponad dwudziestu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim albo międzynarodowym. Adw. Łukasz Stępkowski jest również kierownikiem grantu naukowego pt. „Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w projekcie Preludium 9.

Nasze doktoraty

Partnerzy Kancelarii pracują obecnie nad rozprawami doktorskimi w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykorzystujemy doświadczenie naszej pracy zawodowej w naszych doktoratach, a efekty refleksji naukowej w naszej praktyce.

Tematem pracy doktorskiej r. pr. Izabeli Konopackiej jest: „Prawo mody w regulacjach Unii Europejskiej.”

Temat pracy doktorskiej adw. Łukasza Stępkowskiego to „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”.

Przewidywany termin obrony to jesień 2017 roku. Adw. Łukasz Stępkowski jako doktorant WPAiE prowadzi również zajęcia dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, zazwyczaj z przedmiotów Introduction to EU State Aid Law oraz Antitrust Law.

Wykaz publikacji

R. pr. Izabela Konopacka ….

Adw. Łukasz Stępkowski jest autorem kilkunastu artykułów naukowych (stan na luty 2017 roku). Z wykazem publikacji można zapoznać się pod adresem: https://prawo.uni.wroc.pl/user/13256.

Przykładowe publikacje dostępne on-line: