Doctorates 2019-04-24T16:22:47+00:00

Nasze doktoraty

Partnerzy Kancelarii pracują obecnie nad rozprawami doktorskimi w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykorzystujemy doświadczenie naszej pracy zawodowej w naszych doktoratach, a efekty refleksji naukowej w naszej praktyce.

Tematem pracy doktorskiej r. pr. Izabeli Konopackiej jest: „Prawo mody w regulacjach Unii Europejskiej.”

Temat pracy doktorskiej adw. Łukasza Stępkowskiego to „Uprawnienia procesowe przedsiębiorstwa w zakresie prawa Unii Europejskiej dotyczącego pomocy państwa”.

Przewidywany termin obrony to jesień 2017 roku. Adw. Łukasz Stępkowski jako doktorant WPAiE prowadzi również zajęcia dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, zazwyczaj z przedmiotów Introduction to EU State Aid Law oraz Antitrust Law.