Tarcza antykryzysowa dla MŚP

Wczoraj (18.03.2020) rada ministrów ogłosiła założenia tak zwanej „tarczy antykryzysowej”, czyli pakietu rozwiązań przede wszystkim dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dostępny na https://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa.

Wprawdzie na razie za ogłoszeniem nie idą konkrety (skoro to dopiero „będzie wyglądało w praktyce”), ale można przypuścić z komunikatu, że MŚP będą mogli się ubiegać o tak zwaną pomoc de minimis, między innymi w formie pożyczek, dopłat do oprocentowania, odroczeń płatności podatków. Można też założyć, że powróci jakaś forma wsparcia dotacyjnego.

Pomoc de minimis jest rzeczą prawa europejskiego, o czym też już tutaj pisaliśmy – konkretnie rzeczą rozporządzenia nr 1407/2013. Przedsiębiorcy będą prawdopodobnie musieli złożyć wniosek o pomoc de minimis do organu który będzie jej udzielać i opisać swoją sytuację finansową. Organ będzie wtedy też wystawiać zaświadczenia o otrzymaniu takiej pomocy.

Należy też pamiętać, że pomoc de minimis zasadniczo nie mogła przekraczać 200.000 EUR w terminie 3 lat podatkowych (nie kalendarzowych). Jako że żyjemy „w czasach zarazy”, Komisja Europejska „poluzowała” w niedawnym komunikacie z 13.03.2020 warunki świadczenia pomocy dla przeciwdziałania chorobie COVID-19 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf). Prawdopodobnie będzie to mieć też wpływ na kształt rozwiązań wypracowywanych przez rząd.

Gdy efekty pracy rządu co do pomocy publicznej i COVID-19 już „będą wyglądać w praktyce”, na pewno skomentujemy je tutaj. Stay tuned!

Łukasz Stępkowski

Izabela Konopacka

Photo by/fotografia autorstwa Martin Sanchez on Unsplash
By | 2020-03-19T11:47:35+00:00 marzec 19th, 2020|Bez kategorii|0 komentarzy

Zostaw komentarz